Adwent – czas radosnego oczekiwania Pana

Browse By

Niedzielą 27 listopada rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny w Kościele. Tego dnia wkroczyliśmy też w pierwszy z okresów liturgicznych roku – Adwent.

Adwent „(…) jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania” (ONRLK 39).

Te dwa aspekty wyznaczają dwa okresy Adwentu. Od I niedzieli Adwentu do 16 grudnia myślimy o czasach ostatecznych. Stąd aspekt pokutny, kolor fioletowy i treść liturgii o potrzebie czuwania, sądzie ostatecznym i uczcie eschatycznej. Dni od 17 do 24 grudnia przygotowują już nas bezpośrednio do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia.

Istnieje wiele zwyczajów adwentowych. Do najbardziej znanych należą: Roraty, czyli poranna msza święta ku czci Najświętszej Maryi Panny, wieniec adwentowy z 4 świecami na oznaczenie 4 niedziel Adwentu, kalendarz adwentowy czy listy do Dzieciątka Jezus. Szerzej o zwyczajach w serwisach Opoka i Niedziela.

Foto: Corinna Lichtenberg, Pixabay, CC0.

Podobne Artykuły