… et labora.

Browse By

Spotykając się z ludźmi, którzy na co dzień pracują przez 8h umysłowo w korporacjach, słyszałem jak wypoczywają przy wysiłku fizycznym, na przydomowej działce. I rzeczywiście, konkretna praca, której efekt widoczny jest od razu, wykonywana na świeżym powietrzu, budująca zażyłość z członkami rodziny, kształtująca solidarne i ofiarne postawy, daje moc satysfakcji i sprawia przyjemność. Taka praca, poza psychicznym wytchnieniem, jest okazją do poprawienia tężyzny fizycznej.

Dziś przerzucaliśmy i cięliśmy drewniane bale. Piękny zapach porcjowanego drewna, korzystanie z męskiej zabawki – piły spalinowej i ognisko na koniec to dodatkowe atrakcje w worku korzyści płynących z pracy fizycznej. Ora et laboraMódl się i pracuj, aby Ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój (por. Wj 5,16).

Fotografia: unsplash.com, Angie Muldowney, CC0.

Podobne Artykuły