Idea

Browse By

W kilku słowach, skąd pomysł na 1Duch.pl i czemu jego realizacja miałaby służyć.

1Duch to owoc tego, kim jestem ja, Marcin, a w przyszłości mam nadzieję także tego, kim są inni redaktorzy portalu. 1Duch oddaje moje pasje, to co jest mi bliskie od lat: przywiązanie do tradycji katolickiej, szacunek do prawdy i moje hobby: informatyka i nowe technologie, historia, działalność społeczna, planszówki, sport, film, literatura i inne. Chcę, by 1Duch był jednym głosem tych, którzy go tworzą – osób, które mają wspólne wartości i podzielają jeden porządek prawdy, mimo różnic osobowości i konkretnych zamiłowań. Chcę, by czytelnik mógł znaleźć tu zasób wiedzy pewnej, bo pochodzącej od ludzi godnych zaufania i miłujących prawdę, a dotyczących spraw, które są mu bliskie i dla niego ważne.

1Duch ma być różnorodny dzięki różnorodności osób, które będą go tworzyły. Ma otrzymywać od redaktorów artykuły opisujące to, co ich urzeka i zastanawia, co odzwierciedla ich zainteresowania. Zachęcam do włączenia się w to dzieło albo poprzez redagowanie strony, albo poprzez wyrażanie swoich opinii w komentarzach. Można wspierać 1Ducha w innych formach. Bądźmy wspólnie 1Ducha i jednego serca!

Fotografia: Andrew E Webber, StockSnap.io, CC0.

Podobne Artykuły