Jak to jest z tą ewolucją? Które z was pochodzi od małpy?

Browse By

Przyjacielu drogi, jeśli upierasz się, że pochodzisz od małpy, masz absolutne do tego prawo! Otrzymałeś od Pana Boga rozum i wolną wolę, i nikt nie może ci ich zabrać. Możesz z nich korzystać tak, jak umiesz. Jeśli nie wkraczasz w moją przestrzeń wolności, pozostając w swojej dżungli, czy zoo, baw się jak lubisz. I pozdrów ode mnie rodzinę, tak jak tam się pozdrawiacie wśród swoich.

Powiem ci, skąd ja pochodzę. Jestem Dzieckiem Boga w ścisłym tego słowa znaczeniu. To mój Dobry Ojciec, z pomocą moich ludzkich rodziców, ukształtował mnie w indywidualnym akcie stwórczym, dając nieśmiertelną duszę, a zarazem rozum i wolną wolę. I nie zamierzam z tych darów rezygnować. Oto wiadomość, którą zostawił mi mój Ojciec:

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. (…) Nie lękaj się (…), bo jestem z tobą, by cię chronić. (Jr 1,5.8)

Nie zadzieraj ze mną, bo mój Ojciec rządzi światem. Wychwalam Go z Kolegą Psalmistą, chociaż wiem, że jest to niczym w porównaniu z tym, co od Niego otrzymałem.

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. (…)

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki powietrzne i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi

(Ps 8, 2.4-10)

Przyjacielu, jeśli chcesz uczestniczyć w życiu pełnym piękna i cudów, które i dla ciebie stoi otworem, opuść już swoje zoo, wyjdź z klatki błędnego myślenia i przyjmij godność Dziecka! Zacznij żyć życiem człowieka umiłowanego przez Boga!

Dziś w Rmfce można było usłyszeć, że Na początku ludzie naśladowali… orangutany. Niestety reporterzy nie sprecyzowali, którzy to ludzie – czy mieli na myśli swoich przodków, czy innych…

Jak czytam takie opinie, to naprawdę zastanawiam się, skąd niektórzy się biorą… 😉

Fotografia: Kelly Sikkema, StockSnap.io, CC0.

Podobne Artykuły