Kościół a Radio Maryja. Czy katolicy słuchają Radia Maryja?

Browse By

Postaram się krótko argumentować odnośnie kwestii postawionych w tytule, mierząc się jednocześnie pokrótce z mitami, które krążą na temat Radia w opinii publicznej. Chcących poszerzyć swoją wiedzę, zachęcam do zadawania pytań. Być może odpowiedź na część z nich znajdziecie w poniższym artykule. Polecam zapoznać się z wpisem dotyczącym Radia Maryja na stronach Wikipedii, z którego szeroko korzystam w artykule. Tych, którzy chcieliby uczestniczyć w rzetelnej dyskusji, zapraszam do dzielenia się swoją wiedzą i opiniami.

Wniosek I. Radio Maryja jest radiem katolickim, funkcjonującym w ramach Kościoła Katolickiego, docenianym przez kościelnych hierarchów.

1. Radio posiada kościelną osobowość prawną.

Radio funkcjonuje jako kościelna osoba prawna należąca do Kościoła rzymskokatolickiego; posiadaczem koncesji jest zakon katolicki – Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), podlegający kanonicznie papieżowi. (…) Od 2 maja 2006 nadzór nad programem i treściami emitowanymi w radiu sprawuje 8-osobowa Rada Programowa, w której skład wchodzi 4 członków powoływanych przez Episkopat Polski oraz 4 członków powoływanych przez zakon redemptorystów. (…) 24 czerwca 2006 Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła umowę z Warszawską Prowincją Redemptorystów odnośnie funkcjonowania Radia Maryja, a także statut Radia Maryja i regulamin Rady Programowej. (Wikipedia)

Radio Maryja jest własnością Kościoła Katolickiego i podlega jurysdykcji papieża. Nie jest tworem oderwanym czy wyłączonym z Kościoła, działającym na własną rękę bez jakiejkolwiek kontroli.

2. Wypowiedzi hierarchów kościelnych na temat Radia są zdecydowanie pozytywne.

Działalność Radia Maryja była bardzo pozytywnie oceniana przez św. Jana Pawła II. Także Papież Benedykt XVI i Franciszek udzielali Rodzinie Radia Maryja swego błogosławieństwa. Zdecydowana większość polskich biskupów ma jak najlepsze zdanie o Radiu Maryja. Wielu z nich uczestniczy w działalności Radia. Wielu składa Rodzinie co rok życzenia Bożonarodzeniowe (2013)(2014)(2015)(2016), oddające wspólną zażyłość. Koła czy Biura Rodziny Radia Maryja tworzone są przy parafiach za zgodą proboszczów. Radio jest laureatem nagród przyznawanych przez środowiska katolickie. Poniżej wybrane wypowiedzi hierarchów dostępne na Wikicytaty. Słowa papieża Franciszka za radiomaryja.pl.

Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie Radio, które się nazywa Radio Maryja.

św. Jan Paweł II, 1995

Raduję się obecnością słuchaczy Radia Maryja, które ma siedzibę w Toruniu. Rozgłośnia ta dociera do bardzo wielu rodaków w Polsce i na świecie. Wszystkim słuchaczom i pracownikom radia życzę tej radości, jaka płynie ze zwiastowania Dobrej Nowiny. Niech Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Dziękuję wam za radiową katechezę, a szczególnie za modlitwy w intencji Kościoła i Papieża. Pozdrowieniem moim obejmuję również wszystkie rozgłośnie katolickie w Polsce, a jest ich wiele. Pomagają one ludziom w odkrywaniu piękna i mocy Ewangelii, która jest drogą do zbawienia każdego człowieka. Wasza działalność i apostolstwo są bardzo cenne, bardzo potrzebne Kościołowi i Ojczyźnie. Niech wam Bóg błogosławi.

św. Jan Paweł II, 1999

Benedykt XVI, dziękując wam za 20 lat ofiarnej misji ewangelizacyjnej, prosi Boga za przyczyną Matki Najświętszej, patronki Radia Maryja, aby to dzieło przenikania do sumień ludzkich, prowadzone przez zgromadzenie zakonne redemptorystów w Polsce i na świecie zaowocowało trwałym zwycięstwem dobra nad złem i przyczyniło się dla dobra wielu chrześcijan i całego waszego kraju. W tym duchu łączę się i ja w radości, jaką przeżywacie i pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości oraz radiosłuchaczy.

kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, 2011

Łączę się w modlitwie z pasterzami i wiernymi, którzy uczestniczą w pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, w Częstochowie. Dziękuję za wasze modlitwy i z serca wam błogosławię. Proszę Was nie zapominajcie o modlitwie za mnie. Życzę wszystkim  dobrego obiadu i dobrej niedzieli.

papież Franciszek, 2014

Zespół Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, powołany przez Konferencję Episkopatu Polski, wyraził na kolejnym posiedzeniu uznanie dla ewangelizacyjnej działalności Radia Maryja, zwłaszcza w dziedzinie katechezy, szkoły modlitwy i formacji liturgicznej. Zespół pracuje nad uregulowaniem sytuacji prawno-kościelnej Radia Maryja. Nie leży w kompetencji Zespołu analiza i ocena działalności administracyjno-ekonomicznej Radia Maryja. Budzi natomiast głębokie zaniepokojenie nasilająca się kampania przeciw osobom i instytucjom kościelnym, prowadzona przez określone media. W efekcie, działania te prowadzą do dezintegracji społecznej, niepokojów oraz wzajemnego braku zaufania w polskim społeczeństwie.

bp Sławoj Leszek Głódź, bp Marian Gołębiewski, bp Stanisław Wielgus, bp Andrzej Suski, 2002

Ciekawe, że przekonanie dużej części Polaków jest takie, iż Kościół w Polsce i na świecie zupełnie odcina się od Radia Maryja i jego działalności. Tymczasem sytuacja jest zupełnie odwrotna. Hierarchowie kościelni cenią, słuchają i udzielają się w Radiu Maryja. Zdarzają się głosy negatywne, ale należą one do zdecydowanej mniejszości.

Jeżeli Radio Maryja chce być katolickie to powinno kształtować jedność Kościoła, a tymczasem działalność tej rozgłośni prowadzi do rozbicia.

kard. Józef Glemp, 2005

Wniosek II. Radio posiada wartościową ofertę programową, a ludzie Radia to osoby miłujące Boga i Ojczyznę.

  1. Przekaz i ludzie.

Radio Maryja proponuje swoim słuchaczom szereg wartościowych audycji, głównie religijnych, ale też muzycznych, publicystycznych, edukacyjnych czy sportowych. W audycjach głos zabierają kościelne i społeczne autorytety, do których należą bardzo szanowani przeze mnie: bp Stanisław Stefanek, p. Jacek Pulikowski, czy wcześniej śp. o. Krąpiec. Oferta programowa Radia jest bardzo szeroka, przygotowana z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych. Nigdy nie słyszałem, by prowadzący audycje zachowywali się w sposób niewłaściwy. Znam osoby, które współprowadziły audycje w Radiu Maryja, jak i te, które są absolwentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, innego dzieła powstałego przy Radiu. Są to osoby o rozległej wiedzy, wielkiej kulturze osobistej i gorącym umiłowaniu Boga i Ojczyzny.

Audycje w Radio Maryja dostępne online

2. Założyciel.

Pan Jezus powiedział: (…) każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. (…) poznacie ich po ich owocach (Mt 7,17-20).

Do dzieł powstałych dzięki działalności o. Tadeusza Rydzyka, poza Radiem, należą także: Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Fundacja Nasza Przyszłość, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja Lux Veritatis, czy ostatnio Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Gdybym miał rozpisywać się o każdym z tych dzieł, zajęłoby to i wiele czasu, i wiele miejsca. Chcących poszerzyć swoją wiedzę odnośnie dzieł, odsyłam do powyższych linków i wyszukiwarki Google. Każde z dzieł oceniam bardzo pozytywnie. Szczególne wrażenie zrobiło ostatnio na mnie i na moich bliskich toruńskie Sanktuarium, które wspólnie odwiedziliśmy.

Pamiętam, że na pytanie, czy o. Rydzyk ma Maybacha, które jako student zadałem kiedyś mojemu wykładowcy, uczącemu także w WSKSiM, profesor odpowiedział: Ja widzę, jak do pracy dojeżdża Golfem. Wolę więc bazować na słowie tego, który jest moim autorytetem i na swoim zdrowym rozsądku, niż na wiadomościach z mediów o wątpliwej autentyczności.

Wniosek III. (Anty)Działalność mediów liberalno-lewicowych wpływa na kłamliwe przekonania opinii publicznej na temat Radia Maryja.

Ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny Gościa Niedzielnego w artykule na temat Radia pisze:

Muszę przyznać, że gdy odwiedzałem kiedyś siedzibę Radia Maryja, największe wrażenie zrobiło na mnie pomieszczenie, gdzie gromadzone są wycinki prasowe poświęcone toruńskiej rozgłośni. Jest ich tam 40 tysięcy, z czego dużą część zajmują artykuły krytyczne czy wręcz bezpardonowo atakujące dzieła o. Rydzyka. Mało która instytucja w najnowszej historii Polski znalazła się pod tak zmasowanym i długotrwałym ogniem krytyki. A jednak Radio Maryja nie tylko przetrwało, ale niebywale rozwinęło się.

Rzeczywiście, fala krytyki pod adresem Radia Maryja jest ogromna. Co gorsza, zazwyczaj bazuje ona na manipulacji lub kłamstwie, jakby w myśl zasady Goebbelsa: Kłam, kłam, a coś z tego zostanie. Często zdarza się, że krzywdzące zdania na temat Radia są powielane w sposób bezkrytyczny, świadomy i nieświadomy, przyczyniając się do coraz szerszego zafałszowania obrazu Radia w świadomości opinii publicznej.

Wniosek IV. Decyzja, komu wierzysz zależy w głównej mierze od Ciebie.

Wracając do postawionych w tytule kwestii, uważam, że warto słuchać Radia Maryja, gdyż jest to radio katolickie, realizujące swoją szlachetną misję kształcenia religijnego i patriotycznego na bardzo wysokim poziomie. Radio działa w strukturach Kościoła Katolickiego. Wypowiedzi hierarchów i katolików świeckich na jego temat są w głównej mierze bardzo pozytywne. Zachęcam do słuchania Radia, jak i do włączenia Telewizji Trwam, czy odwiedzin toruńskiego Sanktuarium.

Być może któremuś z Czytelników napisany przeze mnie artykuł wyda się jednostronny. Zapewniam jednak, że przygotowałem go w duchu prawdy, odpowiada on mojej wiedzy i wnioskowaniu logicznemu, jakie posiadam. Zachęcam do wypowiedzi tych, którzy mają podobne zdanie i jak i tych, którzy mają zdanie przeciwne do mojego. Zależy mi na rzeczowej, kulturalnej dyskusji.

Wierzę, że ten, kto rzetelnie poszukuje prawdy pozna, czy dzieło to jest od Boga (por. J 7,17). Do tych, którzy dopuszczają się nieuzasadnionej krytyki apeluję: Odstąpcie! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się (…) okazać, że walczycie z Bogiem. (Dz 5,38-39).

Fotografia: poczta-polska.pl.

Podobne Artykuły