Miłość Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1J 5,3)

Browse By

Jasny przekaz św. Jana Apostoła. Wskazówka dla tych, którzy zastanawiają się nad tym, jak żyć i co czynić, aby się Bogu podobać. Miłość Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1J 5,3). Szacunek do Boga wyraża się w posłuszeństwie Jego woli wyrażonej w przykazaniach, w prawie naturalnym (Dekalog) i objawionym, w Piśmie Świętym i Tradycji, w nauczaniu Kościoła.

Grzech pierwszych rodziców polegał na nieposłuszeństwie względem Boga. Chrystus, nasz Pan i Nauczyciel, do końca, aż po ofiarę z życia, wypełnił wolę Ojca. Jest On dla nas najlepszym wzorem życia, najlepszym do naśladowania.

Przykazanie miłości Boga jest pierwsze ze wszystkich przykazań (Mk 12,28-30). Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22,39). Czym jest miłość? Według Arystotelesa i św. Tomasza, miłować oznacza chcieć dla kogoś dobra. Złota zasada postępowania głosi: Wszystko (…), co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12) W takim razie Let’s do it!, do dzieła!

Fotografia: consagradaparaamar.blogspot.com.

Podobne Artykuły