Wielki Czas Łaski

Browse By

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas przygotowania do Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego – Wielki Post – czas łaski, pokuty i nawrócenia.

Przez gorliwiej wypełniane dobre uczynki – modlitwę, post i jałmużnę – mamy właściwie przygotować się do corocznych obchodów Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy, odwrócić się od swego złego postępowania i pogłębić osobistą relację z Jezusem Chrystusem, uznając Go za Jedynego Pana i Zbawiciela naszego życia.

Okres Wielkiego Postu jest szczególnym czasem łaski danym od Boga Jego ludowi. Mam osobiste doświadczenie, że podejmowane w tym czasie zobowiązania i wyrzeczenia są i trwalsze, i lżejsze do udźwignięcia.

Przyjmuje się, że Wielki Post trwa 40 dni. Liczba „40” jest liczbą symboliczną. W Biblii występuje ona w związku z dziełami oczyszczenia i przygotowania. Przypomina ona 40 dni Pana Jezusa na pustyni (Mt 4,2nn), 40-dniowy deszcz i potop za czasów Noego (Rdz 7,4nn), pobyt Mojżesza na Synaju przez 40 dni i nocy (Wj 24,18), 40 lat wędrówki przez pustynię Synów Izraela (Joz 5,6), 40 dni i nocy, w czasie których Eliasz szedł na górę Horeb (1 Krl 19,8) czy zapowiedź zburzenia Niniwy w ciągu 40 dni (Jon 3,4).

Korzystałem z książki ks. Bogusława Nadolskiego „Liturgika” (tom II – „Liturgia i czas”), Pallotinum, 1991.

Fotografia: Austin Ban, StockSnap.io, CC0.

Podobne Artykuły